Bocznica kolejowa

z placami rozładunkowo – składowymi

Bocznica kolejowa jest własnością Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „WIDEXPOL” Bogusław Sikora od 2002r. Zlokalizowana jest na terenie byłych Zakładów Chemicznych „Boruta” w Zgierzu. Jej obszar obejmuje tereny przemysłowe wraz z bocznicą kolejową. Obejmuje łącznie teren o powierzchni 4,21 hektara.

Bocznica „WIDEXPOL” posiada własną infrastrukturę kolejową, którą użytkuje zgodnie ze Świadectwem Bezpieczeństwa nr 228/UK/14. Bocznica odgałęzia się od toru nr 13 stacji Zgierz rozjazdem Rz nr 42 km 58,353 linii nr 14 Łódź Kaliska – Bednary.

Na terenie bocznicy zlokalizowane są następujące obiekty infrastruktury usługowej:

  • teren przemysłowy,
  • place rozładunkowo-składowe o powierzchni 2,5 hektara,
  • wiata magazynowa,
  • budynek socjalno-biurowy,
  • własny tor dojazdowy ze stacji Zgierz,
  • waga samochodowa dla tirów do masy 60 ton
  • lokomotywownia z kanałem.

Bocznica posiada również własne  lokomotywy manewrowe typu SM42 z całą infrastrukturą torową. W skład bocznicy kolejowej wchodzą również urządzenia sterowania ruchem kolejowym oraz inne urządzenia związane z bezpieczeństwem ruchu kolejowego, które są na niej usytuowane. Bocznica znajduje się na terenie ogrodzonym, dozorowanym i monitorowanym.

Atutami bocznicy jest jej lokalizacja w centralnej Polsce w pobliżu prężnie rozwijającego się miasta wojewódzkiego Łodzi. Dodatkową zaletą jest jej połączenie z autostradami A1, A2, S8 oraz S14.

WŁASNY PARK MASZYNOWY

Dysponujemy niezbędnym sprzętem umożliwiającym wykonanie najbardziej wymagających zleceń.

PRZEŁADUNEK I TRANSPORT

Zajmujemy się przeładunkiem kruszyw drogowych i budowlanych wraz z dowozem do odbiorców.

JEDNOCZESNY ROZŁADUNEK I ZAŁADUNEK

Bocznica kolejowa posiada wiele rozgałęzień umożliwijających jednoczesny załadunek i rozładunek kilku wagonów.

MASZ PYTANIA?     ZADZWOŃ:  42 714 01 61

MASZ PYTANIA?

ZADZWOŃ: 42 714 01 61